Annat

3 snabba med skribenterna Filip, Elliot och Yasmin

Flera skribenter

NASA bekräftar forntida vulkanutbrott på Mars

NASA har hittat bevis som tyder på att Mars har haft tusentals vulkanutbrott. Dessa superutbrott är de mest kraftfulla vulkanutbrotten vi känner till. De tros ha skett under en 500 miljoner års period. Vid vulkanutbrott produceras damm och farliga gaser som blockerar solens strålar och påverkar därmed planetens klimat. Genom att studera Mars terräng och mineralsammansättning har man därmed hittat spår från forntida supervulkanutbrott. Dessa upptäcktes hos kratrar i en region som kallas Arabia Terra. De troddes först vara resultatet av asteroider men är egentligen kvarlevan av supervulkaner. Efter ett vulkanutbrott med flera hundra miljarder ton lava kollapsar vulkanen in i ett hål som har gett upphov till de några av de “kratrar” vi ser i Arabia Terra.

Elliot Hansson

Förutspå trafikolyckor med AI

Cirka 1.35 miljoner människor omkommer i trafikolyckor varje år. För att förebygga detta har forskare på MIT och QCRI utvecklat en modell som förutspår och kartlägger potentiella riskzoner. Den artificiella intelligensen de använder sig nyttjar historisk krashdata, vägkartor, satellitbilder och GPS-spår för att förutspå ett antal förväntade trafikolyckor under en period i framtiden. Forskarna kom fram till att motorvägar, till exempel, har en större risk än bostadsvägar samt att motorvägsavfarter och påfarter har en större risk än andra vägar. För att utvärdera modellen använde sig forskarna av data från 2017 och 2018 och testade sedan hur väl den förutspådde trafikolyckor under 2019 och 2020. Flera ställen identifierades som hög-risk trots att de inte hade haft några trafikolyckor under tidigare år men hade det sedan under följande år.

Filip Manjevic

Lukt- och smaksinne går att träna upp

11 procent av alla med Covid-19 drabbas av en märklig biverkning, där deras lukt- och smaksinne slutar att fungera normalt. Biverkningen kallas för parosmi. Det som händer är något som kallas för ”smell distortion”, alltså att luktloben i hjärnan blandar ihop vissa dofter med andra. Amygdala, hjärnans ”minnesverktyg”, kopplar ihop dofter med tidigare minnen. Men med parosmi fungerar inte denna process som vanligt. Hur länge man har parosmi beror på infektionen, men kan vara allt från tre månader till två år. Forskare menar att det effektivaste sättet att få tillbaka sina smaklökar är träning med olika dofter. Detta område är ganska outforskad mark, men man vet att hjärnan ändå har den kapacitet som krävs för att parosmin ska försvinna.

Yasmin Taresh