Akademiska prestationer

Vetenskapsveckan i Ängelholm 19-21 mars!

Matilda Modigs

Artificiell intelligens är något som de senaste åren har fått större inflytande över vår vardag. När du hör ordet AI kanske du genast tänker på chatt GPT och algoritmer för sociala medier eller så har du, som många andra, en rädsla för att AI ska ta över världen. Lyckligtvis är den risken väldigt liten och artificiell intelligens har potentialen att kunna utveckla och förbättra miljön omkring oss och därav förbättra vår livskvalitet. Det är just dessa spännande områden som Vetenskapsveckan i Ängelholm kommer att handla om!

AI har potentialen att förbättra våra samhällen


Vetenskapsveckan i Ängelholm äger rum 19-21 mars på Rönnegymnasiet och detta årets tema är AI, med inriktning på Hälsa och Teknik! Vetenskapsveckan är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av Ängelholms kommun, Ängelholms näringsliv och Campus Ängelholm. Eventet är en del i projektet doktorander i lärande, där femton doktorander inom olika ämnen från Lunds universitet, under en vecka besöker gymnasieklasser och ger en inspirerande föreläsning om sitt unika ämne! Med detta hoppas gymnasiet kunna väcka intresse samt ge eleverna en inblick i de möjligheter fortsätta studier kan leda till. Syftet med Vetenskapsveckan är att bjuda in elever, företagare och allmänheten till tre eftermiddagar fulla med inspirerande föreläsningar, spännande panelsamtal och en interaktiv utställning där företag visar upp sina senaste teknik-innovationer!

Vetenskapsveckan äger rum på Rönnegymnasiet i Ängelholm

Tisdagen

Tisdag, vetenskapsveckans första dag kommer handla om smarta städer och samhällen. Artificiell intelligens har fått större inflytande på samhället vi lever i och för många branscher är det ett värdefullt hjälpmedel. Är det då inte en självklarhet att framtidens arbetstagare och forskare – dagens gymnasieelever – ska utbildas inom detta? Det tycker i alla fall gymnasielärarna Jenny Frick och Henrik Bygren, och vi kommer att få lyssna på en tankeväckande föreläsning om hur skolan ska lyckas med just detta! 

Dagens andra föreläsning kommer berör grundstommen i våra städer – byggnader. Presentatörerna här är Tony Ståhl från Bravida Prenad och Fredrik Mossberg från SystemHouse Solutions och de kommer berätta vad vi kan förvänta oss av framtidens smarta och säkra byggnader. 

På plats kommer även Högskolan i Halmstad finnas med sin portabla skapandeverkstad, Fablab, där du som besökare kommer få lära dig mer om 3D-printing och hur lätt det är att med hjälp av det verkställa olika typer av projekt!

Låt kreativiteten flöda hos FabLab

Onsdagen

Under onsdagen bjuds fem professorer från Lunds universitet in till en vetenskapskväll och vi kommer få lyssna på föreläsningar som bland annat svarar på frågorna “Vad krävs för att ett AI-system ska bli medvetet?”, “Kan vi skapa mänskliga robotar?” och “Är skräckscenariot om att AI ska ta över världen realistiskt?”. Föreläsningarna kommer säkerligen att väcka många frågor hos åhörarna och kanske känner du att du redan nu har en fundering gällande AI som du skulle vilja ha svar på? Det gör inget! Eftersom att efter föreläsningarna (och en soppmiddag) samlas alla professorer till ett panelsamtal där dina frågor om artificiell intelligens kommer kunna besvaras. Under onsdagen kommer du även kunna ställa frågor till de olika professorerna på http://www.vetenskapsveckan.nu/

Du kommer kunna ställa dina frågor gällande AI till de föreläsande professorerna

Torsdagen

Vårddockan kommer att finnas på plats

Torsdagen, sista eftermiddagen för detta års upplaga av vetenskapsveckan i Ängelholm, kommer vi få lära oss mer om hälsoinnovationer med koppling till AI. Även denna dag bjuds det på föreläsningar, bland annat från professorn i biomedicin, Åsa Andersson och doktoranden Anna Thorell från Lunds Universitet. De är en del av ett projekt som ingår i forskningsprogrammet “Movement for Health and Performance” och det fokuserar på hur personer med en inflammatorisk ryggradssjukdom kan hjälpas av digital coaching. 

Ytterligare två gymnasielärare som har fattat vikten av Artificiell Intelligens inflytande i gymnasieutbildning är vård- och omsorgslärarna Malin Björsing, Åsa Björnsson och Eva Mϋller. De kommer att prata om hur inslag av AI i både teoretiska och praktiska moment i vårdutbildningen, kommer att ge gymnasieelever de bästa förutsättningarna för arbetslivet. Ett exempel på detta är vårddockan som kommer att finnas på plats.

En annan person som också är säker på att tekniska lösningar är lösningen för en säkrare vård är välfärdstekniksamordnaren Daniel Bergholm. Hans hjärtefråga är hur den moderna tekniken, där ibland AI, kan hjälpa till att förbättra livskvaliteten hos de äldre i kommunen.

Under hela vetenskapsveckan kommer vi från Partikular finnas på plats! Kom mer än gärna och snacka vetenskap med oss eller varför inte kolla in den senaste upplagan av tidningen? Vetenskapsveckans utbud har något för alla och du kan välja själv vilken av dagarna du vill gå på, om du kommer på alla tre, då ingen föranmälning behövs. Du kan förvänta dig ett nätverk av kunniga professorer, drivna gymnasielärare och teknikälskande företagare, vars mål är att lära dig om AI:s påverkan på vårt samhälle. Hoppas vi ses där!

Här hittar du mer information om eventet:
https://vetenskapsveckan.nu/

Källor som användes i den här artikeln

Bild 1: Bild av rawpixel.com från Freepik https://www.freepik.com/free-photo/technology-human-touch-background-modern-remake-creation-adam_17851045.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=0492a469-1fb8-464f-b731-fe6d421ade31 Bild 2: Bild från HD https://www.hd.se/2018-01-09/kommunfullmaktige-i-angelholm-flyttar-till-ronnegymnasiet Bild 3: Bild från FabLab Bild 4: Bild från Freepik https://www.freepik.com/free-photo/3d-rendering-biorobots-concept_29317026.htm#from_view=detail_alsolike