Filosofi

Du valde inte att läsa denna artikel

Henrik Ahl

Just nu kunde du ha gjort oändligt många saker, men något fick dig att gå in på Partikular och läsa just denna artikel. Du ville läsa den av någon anledning, men varför? För att din hjärna beslutade om det, och din hjärna styrs av kemiska processer som i sin tur bara är atomer som agerar i enlighet med ditt genom och fysikens lagar. Så vad är egentligen skillnaden mellan atomer som interagerar och ditt medvetna val att läsa denna artikel? Var det ditt medvetna som gjorde valet, eller har varje interaktion mellan varje atom i hela universum lett fram till just denna stund, till dig och denna artikel?

Det finns flera intressanta studier som tydligt problematiserar den syn många människor har på vår fria vilja. En av dessa publicerades den femte mars 2019 i Scientific Reports och visade att vårt undermedvetna aktiveras flera sekunder innan vi bestämt oss för att utföra en handling. I studien skulle försökspersoner först välja mellan två mönster genom att trycka på en knapp och sedan visualisera det valda mönstret. Resultaten visade att forskarna genom att analysera hjärnaktiviteten hos försökspersonerna kunde förutspå deras val upp till elva sekunder innan beslutet togs av medvetandet. Trots att det inte finns konsensus kring implikationerna för experimentet kan det alltså konstateras att ditt undermedvetna kan ha bestämt att du skulle klicka på denna artikel redan elva sekunder innan du medvetet valde att göra det.

Kanske har vi redan gjort vårt val långt innan vid tror det när vi står inför ett vägskäl. Bild: Gerd Altmann

Människor som tror att vi har fri vilja är libertarianska kompatibilister, och vid kort eftertanke kommer nog de flesta människor fram till att de håller med om detta, för det känns ju verkligen som det. Vi människor har trott sedan vi föddes att vi som en separat agent kan ta beslut och starta nya orsakskedjor. Detta är också ett av de starkaste argumenten för libertariansk kompatibilism, att det verkligen känns som det. Immanuel Kant trodde på fri vilja och menade att alla fysiska saker utanför oss följer fysikens lagar men att vårt medvetande är en “noumenon” vilket ungefär betyder något icke-rumsligt och -temporärt som vi inte kan förstå. En beskrivning som ju liknar det vi uppfattar medvetande som. Detta noumenon är det som inte är förutbestämt och som kan agera fritt utanför fysiken.

De som inte tror på fri vilja och istället tror att allting är förutbestämt kallas determinister. Inom determinismen tror man att en allvetande enhet kan förutspå exakt vad som kommer hända i framtiden. Eftersom universum styrs av fysikens lagar borde ju detta stämma, eller? När Niels Bohr ifrågasatte determinismen med den kvantmekanik som vi idag fortfarande tittar till och visade att slumpen faktiskt styr vissa otroligt små mekanismer blev Einstein upprörd, men inte ens han kunde motbevisa att slumpen spelar en roll. Betyder detta då att vi människor har fri vilja? Nja kanske inte, för vi består trots allt fortfarande av partiklar som råder under fysikens lagar, och trots att dessa ibland styrs av slumpen betyder inte det nödvändigtvis att vi som agenter själva kan bestämma hur vi vill handla.

“Simple determinism, whether of the genetic or environmental kind, is a depressing prospect for those with a fondness for free will.” – Matt Ridley

Vad man än tror kring huruvida vi har fri vilja eller inte finns det i alla fall en sak som är säker, om vi inte har det och världen får reda på detta kommer det få enorma konsekvenser. För det första skulle det helt plötsligt bli omoraliskt att straffa brottslingar. Utan att gå in alltför mycket på moralfilosofi kan man själv tänka hur svårt det blir att motivera bestraffning för någon om den inte valt att utföra brottet i fråga. Vi vet också att människor agerar mindre moraliskt när de inte tror på fri vilja. Några exempel som visats genom forskning är att de som inte tror på fri vilja fuskar mer, stjäl mer och arbetar sämre. För att motverka att dessa konsekvenser ska översvämma samhället finns illusionister, dessa menar att fri vilja visserligen är en lögn, men en lögn som måste skyddas.

Bild: Free-Photos från Pixabay

Var det då du som valde att läsa denna artikel? Efter sekel av filosofi kring frågan finns det alltså fortfarande inget otvivelaktigt svar. Samtidigt som det verkar uppenbart att det är bra att tänka sig att man har fri vilja finns det också någonting vackert med determinismen. Det är enkelt att försvinna i det kosmiska perspektivet, men enligt determinismen är du en väsentlig pusselbit i det deterministiska pussel som kommer avgöra universums framtid. Alltså, även om det skulle vara så att du aldrig gjort ett enda val i ditt liv betyder inte det att du som person är oviktig, det betyder istället att hela universums historia lett fram just dig, och just denna artikel.

Källor som användes i den här artikeln