Annat

Karl, Klara och Oskar presenterar!

Flera skribenter

Intervju med Nobelpristagare John C. Mather

John C. Mather är en amerikansk fysiker som tilldelades Nobelpriset i fysik 2006 “för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningens svartkroppsform och anisotropi”. 

What do you personally think is the chance that life exists beyond Earth, and what are the chances according to you of such life being intelligent?

“I think life is a thermodynamic imperative, like hurricanes and other structures that spontaneously appear given an energy source. We have evidence that life occurred quickly after the oceans were formed on Earth. So life elsewhere is certain, in my opinion. However, it took billions of years for brains to appear in the fossil record, and our own verbal civilization has existed for only maybe 1 million years. Moreover, I think our civilization is fragile and easily destroyed. So civilization like ours is probably very rare.”

What year do you think humans will arrive at another solar system?

“Never. It’s way too far.”

What do you think has especially set you apart from other scientists in your fields aside from your academic excellence?

“Some degree of luck, getting interested in problems that turned out to be both difficult and important.”

Oskar Wendt

Hur en 17-åring lyckades hacka Twitter förra året

Under en sommarkväll förra året hände något mycket skumt. Över 130 av Twitters mest populära konton twittrade samma sak, samtidigt: “Skicka pengar till den här Bitcoin-adressen så ska dessa dubblas”. Det hela var en bluff, säkerheten hos ett av världens största mjukvaruföretag hade under den kvällen nämligen tillintetgjorts av det som visade sig vara ett gäng ungdomar.

Ungdomarna, som gick under användarnamnen “Kirk”, “ever so anxious” och “lol”, hade tidigare lyckats få tillgång till en intern administratörspanel på Twitter. Med hjälp av denna kunde de låsa ute användare från sina egna konton, även om tvåstegsverifiering var aktiverat. Och det som är mest slående: Ungdomarnas bitcoin-adress mottog över 890 000 kr inom loppet av några timmar.

Karl Sellergren

Antibakteriella och antivirala material

COVID-19 sprids bland annat via material, men finns det material som kan desinfektera sig självt? Forskning om antibakteriella ytor har funnit sätt att framställa material som dödar bakterier, men vad gäller antivirala material har forskningen inte kommit lika långt. Forskare från Chalmers har däremot skapat ett material som i tester deaktiverat 99,9% av virus från COVID-familjen. Om materialet visar sig effektivt mot specifikt COVID-19 skulle det kunna användas i exempelvis munskydd och annan utrustning inom sjukvården för att minska smittspridningen. Med innovationer i syfte att döda bakterier och virus redan innan de hinner spridas till människor står vi i framtiden bättre rustade för pandemier.

Klara Ziegler

Fjärilens vingslag överraskar forskarna

Fjärilars vingar är unikt stora och breda i förhållande till resten av kroppen. Forskare vid Lunds Universitet har studerat aerodynamiken när fjärilarna flyger, och resultatet visar att vingarnas storlek, form och flexibilitet ger en unik flygteknik. Under vingarnas slag uppåt kupas de, vilket skapar en ficka mellan dem som fylls med luft. När vingarna ögonblicket därpå slår ihop pressas luften ur fickan och skapar en bakåtriktad jetstråle som driver fjärilen framåt. Att vingarna kupas när fjärilarna slår ihop dem gör vingslagen mycket mer effektiva. Vingslag nedåt ser till att fjärilarna håller sig i luften. Forskarna har konstruerat mekaniska vingar som efterliknar fjärilarnas. Formen och flexibiliteten hos de mekaniska vingarna då de kupas och slår ihop bekräftar den höga effektiviteten. Resultatet kan inspirera till att förbättra flygteknik och prestanda hos små drönare.

Oskar Wendt