Annat

NASA:s kvinnliga datorer

Divina Alfredsson Palm

Under NASA:s tidiga dagar arbetade kvinnor som mänskliga datorer. Begreppet syftar på en arbetstitel snarare än på en teknisk maskin, där kvinnorna i fråga utförde komplexa matematiska beräkningar. De bearbetade bland annat data för flygexperiment och senare även rymdfärder. Beräkningarna utfördes helt för hand. Anledningen? Att de dåvarande mekaniska datorerna inte var särskilt kraftfulla, och de mänskliga var mycket bättre lämpade för beräkningar, grafritande, med mycket mer. 

Alla mänskliga datorer var kvinnor, där Mary Jackson, Katherine Johnson och Dorothy Vaughan var några av de mest framträdande. Deras liv har skildrats i både bok- och filmform i ett försök att ge inblick i kvinnornas fascinerande liv. Kvinnornas arbete var avgörande för NASA:s framsteg och de var till stor hjälp när ett viktigt uppdrag skulle genomföras. Ett som satte spår i historien: en av Amerikas första astronauter skulle kretsa runt jorden.  

Och de framträdande kvinnorna?  

Mary Jackson blev under rymdprogrammets tidiga dagar uppmuntrat till att utbilda sig till ingenjör, vilket hon gjorde. Hon arbetade på där i 20 år, innan hon beslutade sig för att göra skillnad för andra NASA-kvinnor. Katherine Johnson var med i Space Task Group och gjorde beräkningar på banor runt jorden. Hon var även den första kvinnan som fick erkännande som medförfattare till en forskningsrapport. Dorothy Vaughan blev befordrad till arbetsledare och blev en av de få kvinnor med stort ansvar. Hon blev också expert på det tidiga programmeringsspråket FORTAN som användes för algebraiska och vetenskapliga uträkningar. För att förstå hur dessa kvinnor blev avgörande för rymdprogrammets framgång, behöver vi veta hur resan började. 

Den första kvinnliga datorn var Barbara Canright. Hon anslöt sig redan 1939 till California´s Jet Propulsion Laboratory. Arbetsuppgifterna varierade sig stort och hennes beräkningar berörde bland annat hur många raketer som krävdes för att få ett plan luftburet. Uträkningarna gjordes för hand, och tog ofta mer än en vecka att färdigställa. Antalet anteckningsblock som gick åt på en vecka var enorm, ungefär 6 – 8. Uppslukade av data och formler. 

Efter attacken på Pearl Harbor – ett resultat av andra världskriget – ändrades arbetsuppgifterna markant. Nu skulle Canright bestämma dragkraft-till-vikt förhållanden och jämföra olika motorers prestationer. Det ökade arbetet ledde till att fler mänskliga datorer anställdes, däribland den 20 år äldre Macie Roberts. 

Roberts var driven och klättrade snabbt i rank. Snart var hon högst upp i sin grupps karriärstege där hon beslutade att anställa fler kvinnor till teamet. Hennes anställda följde snart i hennes fotspår och anställde ännu fler.  

År 1943 tågade Dorothy Vaughan in i teamet. Samma år anslöt sig även Mary Jackson som arbetade med ett omfattande projekt som specialiserade sig i en supersonisk vindtunnel. Arbetet gick ut på att testa data från vindeltunnel- och flygexperiment. 1953 kom ännu ett tillskott som satte spår i historien. Katherine Johnson som var fysiker, matematiker och rymdforskare fick förse ett stort projekt med avgörande uträkningar. Jacksons skarpa sinne möjliggjorde en banbrytande resa runt jorden. 

En av de mänskliga datorerna som anslöt sig 1948 räknade på raketers resebana och bidrog till den första framgångsrika satellituppskjutningen 1958. Där hade datorn – Barbara Paulson – varit ansvarig för att anteckna data som satelliten skickade. Paulson och hennes team av kvinnliga datorer bidrog till Amerikas intåg i rymdkapplöpningen.  

Det vi idag känner till som datorer, en av tekniska komponenter, är också ett resultat av NASA:s jobb. Män på den tiden ansåg att datorer var opålitliga och avfärdade det som ett “kvinnligt jobb”. Detta synsätt bidrog senare till att de första programmerarna på Jet Propulsion Laboratory var kvinnor. 

Att kvinnor fick arbeta som datorer var på den tiden stort. Att det var en liten grupp som banade väg för många har varit viktigt för NASA:s framsteg; utan de kvinnliga datorerna hade inte avgörande beräkningar utförts, eller stora milstolpar uppnåtts. Kanske hade USA:s intåg i rymdkapplöpningen inte ens varit möjlig. 

Källor som användes i den här artikeln

https://education.nationalgeographic.org/resource/women-nasa/

https://www.history.com/news/human-computers-women-at-nasa

https://www.nasa.gov/feature/when-the-computer-wore-a-skirt-langley-s-computers-1935-1970

https://www.nasa.gov/feature/jpl/when-computers-were-human

https://www.britannica.com/biography/Mary-Jackson-mathematician-and-engineer

https://www.britannica.com/biography/Katherine-Johnson-mathematician

https://www.britannica.com/biography/Dorothy-Vaughan