Psykologi

Betingning – grunden till och lösningen på fobier

Andreas Ottosson

Den där låten som får dig att tänka på resan för några år sedan eller lukten som får dig att minnas ett speciellt tillfälle, är vanliga fenomen förklarade med betingning. Ryske Ivan Pavlov (1849–1936) utförde ett antal experiment med sina hundar under 1800-talet som resulterade i viktiga kunskaper om inlärning och association.

Fördomar och fobier kan ofta vara orsaker av betingning, vilket innebär att man har lärt sig associera eller reagera på ett visst sätt genom tidigare upplevelser. Pavlovs experiment på sina hundar har blivit välkänt inom psykologin där han bevisade just detta och kunde bilda nya reflexer.

Pavlov utförde sitt experiment genom att först studera salivproduktionen hos sina hundar när han gav dem mat. Att öka salivproduktionen vid förtäring är en biologisk reflex, då saliv produceras för att exempelvis förstärka smaken och underlätta sväljande. Som förväntat ökade därför salivproduktionen när hundarna åt. Sedan ringde han i en klocka och studerade vad som hände. Ingenting, givetvis. Pavlov började därefter ringa i klockan samtidigt som han gav dem mat. Efter ett antal gånger började hundarna associera klockan med mat och det han därefter kunde studera var att inte bara maten, utan även plinget i klockan, ökade hundarnas salivproduktion. Klockan hade därmed betingat salivreflexen. Efter ett visst antal pling i klockan, utan mat, slutade dock den nya reflexen att triggas. Hundarna hade lärt sig att klockan inte betydde mat längre.

Ivan Pavlov lyckades skapa helt nya reflexer genom inlärning. Bild: Unsplash.

Detta fenomen kan betraktas i flera vardagliga fall. Du kan återuppleva en känsla som du hade under resan för några år sedan när du lyssnar på samma låt som du gjorde då – låten har betingat känslan. Samma sak gäller uppfattningen av en kostymbärande man. Man förutsätter att han är framgångsrik och förmögen då man betingats till detta genom exempelvis filmer och serier.

Fobier – en inlärd rädsla

Människan har biologiskt bara två medfödda rädslor; rädslan för höga ljud och rädslan för att falla. Vi har fötts med dessa rädslor för att höga ljud och höga fall är naturliga hot mot oss. Det finns många andra rädslor en människa också kan ha, skillnaden är dock att dessa är inlärda.

Fobi är en återkommande, överdriven känsla av ångest, skräck eller obehag som reaktion på en viss situation. Likt exemplet med hundarna ovan är fobier också ett betingat fenomen – en inlärd enorm rädsla – som många människor har av någon typ. Några av de vanligaste fobierna är för ormar, spindlar, höjder, att flyga och att spy. Det intressanta med fobier är att det inte finns en rationell orsak till dessa rädslor, utan att de är framkallade på grund av något man upplevt, oftast som väldigt ung. En fobi för ormar eller spindlar kan exempelvis ha sitt ursprung i att man sett många filmer innehållande dessa djur. Ofta är det inte djuret eller sammanhanget i sig själv man är rädd för, utan påföljderna det kan ge. Grunden till ormfobi kan vara att man är rädd att bli biten, och grunden till flygfobi kan vara att man är rädd för att planet ska störta.

Att bota fobier

Precis som hur fobin någon gång är inlärd genom tidigare upplevelse, kan man också eliminera den genom upplevelser. Uttrycket man brukar använda är ”övervinn din rädsla”, och det stämmer. Men varför?

För att bli av med en fobi krävs exponering mot den. Bild: Unsplash.

Man måste bevisa för hjärnan att det man har fobi för inte är så farligt som man undermedvetet tror att det är. Det gäller att med små steg närma sig målet med exponeringsbehandling. Om man har en skräck för ormar kan man börja med att studera bilder på dem. Därefter kan man kolla på videor, kanske dokumentärer om dem. När det inte känns lika obehagligt längre är det läge att studera verkliga ormar i ett terrarium, och efter ett tag vågar man till slut beröra en levande orm. Dessa steg tar lång tid och bör utföras på en regelbunden basis tills man ”övervunnit” sin rädsla – avbetingat fobin. I detta fallet användes ormskräck som exempel, men man kan applicera vilken fobi som helst och dela in behandlingen i liknande små steg.

Har du någon fobi du vill bli av med? Prova exponeringsbehandlingen och skriv gärna till oss och berätta hur det gick.


Källor som användes i den här artikeln