Astronomi

Vita hål – var när hur?

Nadia Kuritzén

Svarta hål är ett av de mest mystiska men viktigaste fenomenen i universum. Samtidigt som de är kända för att ha en enorm gravitationskraft och påverka närliggande objekt något enormt, är det mycket som man inte vet. Vad finns i det svarta hålet, och vad händer bakom? Är allting bara svart eller finns det något på andra sidan? Finns det kanske vita hål som leder till ett nytt universum? Vad är vita hål isåfall?

Vita hål är inom den allmänna relativitetsteorin den potentiella motsatsen till svarta hål, som kännetecknas av egenskapen att ljus inte kan undkomma det och att det endast kan nås från utsidan. När det kommer till de potentiella vita hålen å andra sidan så ser saker annorlunda ut. Man kan endast nå ett vitt hål från insidan, då det ständigt skjuter ut massa, samt att ljuset skulle kunna undkomma det. Detta gör att de vita hålen potentiellt kan vara synliga för blotta ögat. Men vad talar för, respektive emot att dessa mystiska och kraftfulla vita hål ska existera?

Albert Einstein,1879-1955

Albert Einstein, en av de största vetenskapsmännen genom tiderna, formulerade sin välkända allmänna relativitetsteori som lägger stort fokus på gravitationskraften och hur denna kraft kan påverka både tiden och rymden. Denna teori ledde Einstein, och många andra forskare, till svarta hål, som vi idag vet existerar. Men samtidigt som teorin resulterade i svarta hål, fanns det något som saknades i ekvationen och denna saknad fyller det vita hålet. Alltså, bör vita hål finnas enligt Einsteins relativitetsteori, som man hittills tror har varit korrekt inom många aspekter.

Men är det säkert att vita hål existerar bara för att matematiken visar att det finns möjlighet till detta? Nej, ingenting är säkert men vad talar då för att vita hål inte bör existera? Först och främst så säger en av termodynamikens lagar att netto entropin i universum antingen blir större eller förblir oförändrad, detta strider dock mot teorin om vita hål. Entropi är i detta sammanhang ett mått på oordning i ett system och används för att mäta hur mycket arbete man kan utföra med en viss massa eller energi. 

Något annat som talar emot vita hål är förstås att vi aldrig har sett dem. Om dessa hål existerar på andra sidan av svarta hål kommer vi förmodligen aldrig se dem heller, i alla fall inte inom någon snar framtid. Att observera ett vitt hål skulle isåfall kräva att man åker igenom ett svart hål. Detta är just nu omöjligt eftersom vi inte har någon farkost som kan färdas till ett svart hål från jorden under en människas eller annat vanligt djurs livslängd och för att vi med största sannolikhet skulle slitas sönder av den stora gravitationskraften som det svarta hålet skulle påverka en levande organism med. Om denna varelse mot all förmodan skulle observera ett vitt hål, hur skulle den då dokumentera det för resten av världen? Vita hål kan ju som sagt förmodligen endast kasta ut massa och de går inte att nå utifrån, så varelsen skulle sannolikt då vara fast på andra sidan och aldrig kunna komma tillbaka.

Vita hål är mystiska, spännande och komplexa fenomen i universum. Om de finns kommer vi kanske aldrig få veta det och likaså kan det också bli svårt att bevisa att de inte finns. Hur som helst hoppas jag på att forskning fortsätter att undersöka vita hål och om vi har tur kanske framtida generationer blir klokare på detta fenomen än vad vi är idag.

Källor som användes i den här artikeln

Robert Lea; The Theory of General Relativity Says White Holes Should Exist. So Where Are They?; Popular Mechanics ; 2023; https://www.popularmechanics.com/space/deep-space/a45755167/what-is-a-white-hole/, 2024-05-08.

Göteborgs Universitet; Allt är relativt; Physics.gu ; https://physics.gu.se/~f3aamp/VVV/Albert/Relativ.htm, 2024-05-08.

Paul Shutter; Could white holes actually exist?; Space.com ; 2023; https://www.space.com/could-white-holes-exist-space-mysteries, 2024-05-08.

Bild 1: Cedric Franchetti; Pixabay; 2017; https://pixabay.com/sv/illustrations/svart-h%C3%A5l-konst-optisk-svart-vit-2942914/ Hämtad: 2024-05-08

Bild 2: Welcome to All ! ツ; Pixabay; 2016; https://pixabay.com/sv/photos/albert-einstein-portr%C3%A4tt-1144965/ Hämtad: 2024-05-08