Biologi

Ännu en person botad från HIV

Filip Manjevic

Om du letar efter det virus som har utmanat forskare och läkare som mest under de senaste 50 åren så är det HIV. Dagligen infekteras 6000 personer och vi har ännu inte ett vaccin eller botemedel. Trots detta har det ändå funnits två patienter i världshistorien som har blivit botad från HIV. Men hur kommer det sig att det är så svårt att bota? Vad är anledningen till att vi inte har uppfunnit ett vaccine efter en så lång tid? Jämför vi med coronaviruset kan vi redan nu se att ett vaccin har utvecklats bara inom loppet av ett år. Efter att ha studerat viruset i flera årtionden har man en ide om vad det kan handla om. 

HIV är väldigt listigt i hur de infekterar och lyckas vara kvar i kroppen. Det börjar med att spridas genom samlag, sprutor eller förlossning och sedan tar den sig in i blodet. När väl i blodet kommer viruset att infektera immunceller såsom T-hjälparceller och utnyttja deras mekanism för att föröka sig ännu mer. Cellerna kommer tillslut att dö vilket i sin tur gör det ännu svårare för kroppen att bekämpa HIV. Efter flera år av förökning och fler döda immunceller når man ett stadie som kallas för AIDS. När man har nått detta stadium kan man få opportunistiska infektioner, vilket är infektioner som kroppen vanligtvis hade bekämpat men på grund av det nedsatta immunförsvaret lyckas sjukdomarna få fäste. 

Kroppen lyckas inte få bort viruset på grund av att det konstant muterar och att det finns innuti immuncellernas DNA. Den konstanta mutationen gör så att när väl kroppen har hittat ett sätt för att döda viruset har det redan skett en mutation som skyddar det. Detta pågår ständigt under flera år. Men låt oss säga att man på något sätt lyckas döda alla virus och få bort det från sitt system, hade man blivit botad då? Nej, eftersom den andra anledningen till att viruset lyckas överleva så pass länge i kroppen är för att den existerar inuti immuncellernas DNA. Det betyder att det alltid kommer kunna utvecklas HIV så länge det finns immunceller som har blivit infekterade. Receptet för bildningen av viruset finns alltid i kroppen. 

Hur har då två personer blivit botade av viruset med tanke på att den inte går att få bort? Det finns en behandling som båda personerna har fått och där det har lyckats, benmärgstransplantation. Meningen med transplantationen var inte bara för att bota HIV utan även blodcancer som båda patienterna hade. För att förstå hur detta funkade måste man först ha lite grundläggande biologikunskaper. I benmärgen finns det en sorts stamceller som skapar nya blodceller och där också immunceller. Hos HIV-positiva patienter har dessa stamceller blivit påverkade vilket gör det lättare för viruset att sprida sig. När man har en benmärgstransplantation kommer man få stamceller från en person som är immun mot HIV. Viruset kommer in i immuncellerna genom att koppla till en receptor ochs sedan ta sig in. Vissa människor har en mutation som gör att man inte riktigt har denna receptorn och därmed kan inte viruset infektera cellerna. Därför har man tagit stamceller som hade denna mutationen och fört över de till den HIV-positiva patienten i hopp om att det skulle bota honom, vilket det gjorde. 

Detta är dock inte en behandling som hade fungerat för alla. Liknande transplantationer har testats under det senaste decenniet men de har inte fungerat. Ett exempel på ett sådant fall var då man lyckades få defekten på receptorn som HIV använder sig för att ta sig in i cellen. I detta fallet hade patienten en annan typ av HIV som använder sig utav en annan receptor för att ta sig in. I början gick viruset i remission men efter tre veckor började HIV antalen att spridas igen. Det finns säkert personer som har en defekt i den receptorn också vilket man hade kunnat transplantera, men än sålänge har det inte gjorts. 

Transplantationerna kommer även med andra komplikationer och svårigheter. Det har visats att vissa patienter har fått livshotande komplikationer eller att deras kropp har attackerat den nya benmärgen. Folk som inte har receptorn har även en högre risk att bli infekterade av bakterier och få andra sjukdomar. 

Det andra fallet av fullständig botning från HIV är positivt men man får inte glömma att vi fortfarande inte har något definitivt ännu. Allvarliga bieffekter finns och det är långt ifrån att alla skulle kunna få behandlingen. Botningen visar oss och forskare att det faktiskt är möjligt och att vi en dag kanske kommer ha ett vaccine eller behandling som är lättillgängligt och fungerar för alla. 

Källor som användes i den här artikeln

BBC News; Second patient cured of HIV, say doctors; 2020; https://www.bbc.com/news/health-51804454, 2021-01-12.

Medical news today; Explaining HIV and AIDS; 2020; https://www.medicalnewstoday.com/articles/17131#symptoms, 2020-01-13.