Biologi

Diabetes – Vad är det egentligen?

Filip Manjevic

Vad är det första du tänker på när du hör ordet diabetes? Det kan vara socker, sprutor, godis eller en person som har det svårt i livet. Vi har nog alla hört hur fruktansvärt diabetes är och hur besvärligt det måste vara att leva med sjukdomen, men faktum är att det inte alls är så illa som de flesta tror. En diabetiker har en liknande levnadssätt som en vanlig person vilket vi kan se i de olika sjukdomstyperna. Men vad är det då som skiljer en diabetiker från en icke-diabetiker?

Diabetes är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar attackerar och förstör sina egna celler. Den delas in i två typer, diabetes typ 1, typ 2 och i vissa fall även som en tredje typ. Effekterna är dock snarlika då både typ 1 och typ 2 innebär att kroppens immunförsvar attackerar och förstör cellerna. Den första varianten, typ 1, brukar kategoriseras av att immunförsvaret attackerar och dödar betacellerna i bukspottkörteln vars uppgift är att producera insulin. Insulinet är väsentligt för kroppen eftersom det tillåter glukos från blodet att komma in i cellerna vilket innebär att insulinbrist leder till en hög blodsockernivå i kroppen eftersom glukoset inte kan används av cellerna. 

Om vi tar och kollar på den andra typen, typ 2, ser vi snabbt att den är ganska lik typ 1 där den övergripande skillnaden är att cellerna i kroppen är insulinresistenta vilket innebär att cellerna inte öppnas för att ta emot glukos. Denna typ av diabetes brukar bero på olika faktorer såsom fetma, stress men även avsaknad av fysisk aktivitet.

Bild av Ali Inay

I samband med detta är det också värt att framhäva den påverkan som diabetes kan ha på den enskilda individen. Det finns oförändliga faktorer som att i vissa tillfällen få så kallade ‘hypos’ vilket är då man har låg blodsockernivå vilket leder till att man blir trött, har ingen energi och ibland svimmar. Om man regelbundet har högt blodsocker kan det leda till problem med ögonen, ökad risk för hjärtinfarkter och strokes, nervstörningar och förminskad libido som oftast förknippas med livsenergi och sexualdrift. Dessa konsekvenser är självfallet negativa och som diabetiker löper man en större risk för att drabbas av dem jämfört med icke-diabetiker. Det positiva är att det går att undvika de flesta av dessa konsekvenser genom att gå på regelbundna läkarbesök då man kan få uppdateringar med hur det går vilket tidigt kan identifiera symptom för potentiella hälsorisker. Detta i samband med nyttig kost, fysisk aktivitet, god stresshantering och användning av läkemedel.

Botemedel finns ännu inte, men vad som finns är behandlingar som underlättar för diabetiker. Regelbunden injicering av insulin via en spruta eller användning av en pump är det vanligaste för diabetes typ 1 medan det vanligaste för en typ 2 diabetiker är tabletter. Men den vanligaste och antagligen bästa behandlingen för sjukdomen är fysisk aktivitet kombinerad med en nyttig kost. Genom att vara aktiv hjälper det din kropp att få ner din blodsockernivå och minskar insulinresistensen vilket i sin tur gör det lättare för kroppen att använda sig av all glukos och motverka hypos. Det har till och med visats att fysisk aktivitet i samband med en nyttig kost räcker som behandling för vissa typ 2 diabetiker. Därför kan det vara så att diabetiker är hälsosammare än icke-diabetiker då de konstant 

Bild av Matt Chesin

tränar och äter nyttigt. För typ 1 diabetiker är det dock inte lika lätt, eftersom deras naturliga insulinproduktion inte fungerar måste de få i sig insulin på något sätt. Man kan välja att ta sprutor varje kväll och innan varje måltid med en specifik dos beroende på måltiden och din blodsockernivå, men det kan uppfattas vara krångligt. Därför finns det andra alternativ som att ha en insulinpump som automatiskt analyserar din blodsockernivå och som du kan ställa in inför nästa måltid. Men då kanske man tänker “kommer det inte att bli jobbigt att gå runt med den fäst på sig?” men det tror inte jag. En vanlig insulinpump är inte större än din mobil som du går runt med dagligen. Pumpen är heller inte tekniskt sätt fäst i dig vilket många tror. Det är en nål som är i dig vilket i sin tur är kopplad till pumpen via en slang. Oftast bär man pumpen vid skärpet där den inte stör. 

Med allt detta i åtanke förstår man nu att diabetiker har samma levnadsstandard och livsförutsättningar som en vanlig person. Med noggrann uppmärksamhet till sin hälsa kan diabetiker vara hälsosammare än den genomsnittliga människan som inte tar hand om sig själv. Att ha den livsstilen kommer i sin tur hjälpa dig med att hålla blodtryck, blodsocker, fetma och kolesterolnivåer normala vilket minskar risken för andra skadliga sjukdomar. Man bär själv ett stort ansvar i förebyggandet av komplikationer och har förmågan att leva utmärkt med diabetes.

Källor som användes i den här artikeln