Biologi

Ebola – hur farligt är det egentligen?

Hannah Malcher

Vad är Ebola? 

Ebola är en sjukdom som ofta tar ett allvarligt förlopp. Framförallt yngre barn och äldre människor blir svårt sjuka och många som får Ebola dör av antingen blodförlust, skadade inre organ eller utmattning. Människor som insjuknar i Ebola får hög feber, och börjar blöda både in- och utvändigt, exempelvis ur näsan, öronen, ögonen, tandköttet samt i de inre organen. Sjukdomen Ebola kallas också för blödarfeber, och hör till de hemorragiska febren, som alla är blödarfebrar av olika typer. Blödarfebrar är allvarliga virusinfektioner, som likt Ebola brukar ta ett allvarligt förlopp. Av människorna som får Ebola dör ca 40-90%, beroende på vilken typ av Ebola man kollar på. År 1976 upptäcktes Ebolaviruset i Kongo nära floden Ebola; därför heter både sjukdomen och viruset Ebola. 

Ebola är dock en ovanlig sjukdom i Europa, men sprids dessvärre i Afrika samt andra tropiska och subtropiska områden. Detta eftersom Ebolaviruset naturligt finns i regnskogsområden och runt Saharaöknen. Ebolaviruset hör till familjen Filovirus, en grupp virus som innehåller Ribonukleinsyra (RNA), som finns i alla organismer. Genom forskning har man kommit fram till att fladdermöss överförde sjukdomen till människan. Därav är sjukdomen en så kallad zoonos, då den kan överföras från djur till människa. 

Ebolavirus mellan de röda blodkropparna, och i ett elektronmikroskop: 

Smittspridning 

Eftersom Ebola är en zoonos, kan även djur insjukna och smitta människor. Framförallt kan vilda däggdjur få i sig viruset om de kommit i kontakt med exempelvis avföring från en fladdermus – där viruset ursprungligen kommer ifrån. Däggdjuren kan sedan smitta människorna, antingen i samband med närkontakt så att människan får i sig infekterade kroppsvätskor, men även i samband med att man äter kött från infekterade djur. Förutom från djur till människa, kan Ebola smittas från människa till människa. Då kommer viruset genom den smittades kroppsvätskor, exempelvis blod, svett, avföring, saliv och kräkning. Skulle en frisk människa få i sig dessa genom kroppsöppningar eller sår, skulle även denna bli infekterad. Men viruset smittar inte bara genom närkontakt av infekterade, utan det kan lagras i tyger som kommit i kontakt med den smittades kroppsvätskor. I sädesvätska eller bröstmjölk lagras viruset ofta långt efter att den sjuke är frisk igen. 

Symtom 

Det finns flera symtom på Ebola som på första blicken kan likna vanlig feber, men den infekterades tillstånd försämrar sig snabbt och de flesta Ebolasjuka dör av antingen hög blodförlust, utmattning eller skadade inre organ eftersom blodkärlen skadas, och man blöder in- och utvändigt. Följande symtom tillhör Ebola:

  • Hög feber 
  • Muskel -och ledvärk 
  • Huvudvärk 
  • Svaghet 
  • Halsont 
  • Röda ögon 

Symtom som bara uppkommer ibland eller när den sjukes tillstånd försämrats: 

  • Diarré 
  • Utslag 
  • Kräkningar 

Inkubationstid 

Inkubationstiden är den tid från smittotillfället till att man insjuknar och får symtom och först då blir man smittsam. Inkubationstiden kan för Ebola variera från 2-21 dagar, men vanligast är dock att man smittas och börjar få symtom efter 4-10 dagar. Det varierar för olika sjukdomar om man är smittsam under inkubationstiden, men med Ebola är man alltså inte smittsam. 

Utan botning varar Ebola inte speciellt länge. Med det menas att de flesta sjuka dör på den åttonde till nionde dagen efter de första symtomen. Bara runt 10-60% av de insjuknade klarar av viruset naturligt med sitt immunsystem. De som har tillgång till behandling väljer den, men inte ens där är en överlevnad säkrad. 

Medicin och vaccin 

Än finns det inget godkänt vaccin mot Ebola, men för att öka chansen för överlevnad behandlar man istället symtomen. Patienten läggs in på intensivvård på sjukhuset och man behandlar så gott man kan; patienten isoleras så gott det går och läkarna börjar behandla med exempelvis smärtstillande läkemedel som morfin eller febernedsättande läkemedel som paracetamol för att lindra smärtorna som patienten får av symtomen. Men förutom det försöker sjukvårdspersonalen hålla patientens elektrolyt- (saltet i blodet) glukos- (druvsocker) och vätskehalter stabila och det görs genom droppbehandling eller intravenös vätsketillförsel som det också kallas. I Kongo år 2018 har man dock experimenterat med olika mediciner mot Ebola bestående av antikroppar av en gång sjuka personer. Medicinerna REGN-EB3 och mAb-114 visade sig lindra 90% av Ebolafallen i tidigt stadie, men ingen av medicinerna har godkänts officiellt ännu. 

Men ett vaccin för Ebola som godkänts i nästan alla europeiska länder samt USA och vissa länder i Afrika är rVSV-ZEBOV. Vaccinet är tillgängligt för alla personer från 18 år. Vaccinet Ad.26ZEBOV/MVA-BN-Filo är tillgängligt för personer från ett års ålder och ges i två doser med åtta veckors mellanrum. Detta vaccin användes vid ett Ebolautbrott i Kongo år 2018-2020.