Biologi

Hur läker frakturer?

Hannah Malcher

Benbrott kan uppkomma på grund av många olika orsaker. Ofta av kraftiga slag eller fall, men ibland också vid vridningar av kroppsdelar eller ben. Äldre människor utsätts ofta för benbrott och det beror på att skelettets skörhet ökar med ålder. Men hur läker ett benbrott när det väl skett, och hur lång tid tar det?

Läkningsprocessens tid av en fraktur varierar kraftigt. Dels beror det på vilka ben i kroppen som brutits, men också hur allvarligt frakturen tar form. Ofta hör man om fall då personer brutit armar eller ben, och då tar läkningsprocessen inte så lång tid: ofta bara några få veckor om behandlingen sker korrekt. Men skulle kroppsdelar som nacken och ryggraden brytas, kan konsekvenserna bli många och allvarliga. Genom ryggmärgen nacken leds många nervtrådar som från hjärnan leder signaler till hela kroppen. Signalerna ger oss känsel- och rörelseförmåga, och skadas nervtrådarna skulle förlamningar av olika kroppsdelar kunna uppkomma. För övrigt skadas ryggmärgen på två sätt: traumatiskt eller icke-traumatiskt. I traumatiska fall skadas märgen av exempelvis fall och olyckor. I icke-traumatiska fall skadas märgen av antingen infektioner eller tumörer. 

Den återstående frågan är, hur läker en fraktur? Nästan alla frakturer läker på liknande sätt; det som skiljer sig är läkningsprocessens utsträckning. När ett ben i kroppens bryts växer ganska strax nya blodkärl in i glipan vid benbrottet. Då bildas en vävnad som kallas hematom. En sådan beskrivs ibland som ett större blåmärke. Hematomen för med sig trombocyter som är en av de blodkroppar som finns i alla ryggradsdjurs blod. Koagel som är levrat eller tjocknat blod, är också en av de saker som hematomen för med sig. Tillsammans frisätter dessa PDGF (platelet-derived growth factor), en viktig beståndsdel för att vitalisera eller aktivera cellerna i läkningsprocessen. På grund av skadan i benet kommer också antalet leukocyter (vita blodkroppar) öka, och dessa frigör i sin tur också viktiga beståndsdelar i läkningsprocessen. Även antalet fibroblaster, bindvävsceller, kommer öka och tillsammans med andra faktorer kan cellerna i det brutna benet stärkas. Cellerna kommer börja att anlägga brosk och efter ett tag kan en kallus växa fram. Det är den nya, mjuka benvävnaden framförallt bestående av bindväv och brosk. Allt med tiden stelnar kallusen och tar in platsen där hematomen en gång befunnit sig. Osteoblaster, ett slags benceller, kan tillsammans med syre ge upphov till nytt skelett och nya ben. Befinner sig frakturen i detta steg har benet nästan läkt fullständigt.

Vid greenwood-frakturer (också kallade vidjefrakturer), skiljer sig läkningsprocessen lite grann från övriga frakturer. De är ofullständiga frakturer, mycket vanliga hos barn och ungdomar och brukar jämföras med att bryta en grön kvist. Benet i en greenwood-fraktur bryts bara av till ena sidan, precis som den gröna kvisten som inte går av helt. Det som skiljer greenwood-frakturerna från andra frakturer, är att benhinnan runt benen inte går av helt och att benet framförallt skadas invändigt.

Utan behandling läker frakturer ofta ihop fel. Därför tar man fallet till sjukhus, där först en diagnos ställs. Då brukar man skilja mellan slutna och öppna frakturer. Definitionen av en öppen fraktur är ett eller flera ben som sticker ut genom sår i huden och riskerar att infekteras. En sluten fraktur är däremot inte synlig till ytan eller huden. Sedan väljs rätt behandling ut. De vanligaste behandlingarna är operationer eller gipsning, där gipsen ofta består av en salt kallad kalciumsulfat eller plast. Gipsen är tänkt att hålla det läkande benet så stilla som möjligt, för att det på så sätt ska kunna läka ihop korrekt.

Källor som användes i den här artikeln

1177 Vårdguiden; Benbrott i handled och underarm ; 2020; https://www.1177.se/Vastmanland/olyckor–skador/skador-pa-hander-och-fotter/benbrott-i-handled-och-underarm/, 2021-09-08.

Matts Haldin; Frakturer, allmänt; Netdoktor ; 2021; https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/frakturer-allmant/, 2021-09-08.

Göteborgs universitet; Nybildade blodkärl växer in i skelettet när det läker efter benbrott; https://www.forskning.se/2004/12/13/nybildade-blodkarl-vaxer-in-i-skelettet-nar-det-laker-efter-benbrott/#,