Biologi

Hur vet smärtstillanden var du har ont?

Melanie Andersen

Ända sen barnsben har vi fått smärtstillanden av föräldrar eller läkare när vi har upplevt smärta, och många har säkert en eller annan gång frågat sig hur de egentligen kan veta vart man har ont någonstans. Hur kan det lilla pillret du sväljer veta när den ska bekämpa din huvudvärk och när den ska angripa din ryggvärk? Hur kan den veta vart du har ont? Jo, det ska vi titta lite närmare på nu. 

Bildkälla: Pexels.com

För att lättast kunna förstå svaret på den frågan är det bäst att först tydliggöra vad smärta egentligen är för något och hur det fungerar, samt hur smärtstillandet lindrar smärtan. Människan har specialiserade nervceller som kallas för nociceptorer runt om i kroppen, och dessa fungerar som våra smärtdetektorer. Precis som alla nervceller leder de elektriska signaler och skickar information till hjärnan, men de skickar endast signaler när kroppen utsätts för något skadligt. Nociceptorerna har en viss smärtgräns, och när man överstiger denna gräns så skickas alltså signaler till hjärnan och du upplever en känsla av smärta. Smärta är en del av kroppens försvarssystem och finns för att varna dig om att du utsätts för någonting skadligt, med syfte att du ska agera och stoppa det som skadar dig. 

När vi väl har blivit utsatta för något skadligt och känner smärta, så börjar våra celler producera en smärtframkallande kemikalie som sprider sig genom vårt blodomlopp. Den fungerar på så sätt att den sänker nociceptorernas smärtgräns vilket leder till att vi känner av ännu mer smärta och blir ännu känsligare, och det är då som smärtstillanden kommer in i bilden. Vanliga smärtstillanden som Aspirin eller Paracetamol har alltså förmågan att blockera reaktionen som skapar den smärtframkallande kemikalien och hindrar därmed denna från att skapas och sändas ut i vår kropp. Dessutom har de förmågan att störa vårt hjärnsystem, och kan hindra nociceptorernas varningssignaler från att nå hjärnan, dessa två sakerna reducerar din känsla av smärta. 

Så för att återkoppla till frågan, hur vet smärtstillandet egentligen vart du har ont? Jo, det finns ett väldigt simpelt svar och det är att det har ingen aning. Smärtstillandet som vi har idag är inte alls så målinriktat i sin verkan och specificerar sig inte i någon viss typ av smärta. Det sänds ut i hela kroppen och stoppar produktion av smärtframkallande kemikalier, det minskar alltså smärta generellt och inte specifikt exempelvis huvudvärk eller ryggvärk. Forskare arbetar för fullt och försöker utveckla en form av Aspirin som ska vara mer målinriktad, men det Aspirin och Paracetamol som vi har idag vet inte alls vart du har ont och det spelar inte heller någon roll med tanke på hur de fungerar. 

Anledningen till att man vill hitta en form av mer målinriktad smärtstillande läkemedel är för att det vi använder idag ger en rad bieffekter då det hämmar flera ämnen och enzymer när det sänds ut i hela kroppen. Exempelvis så kan det hämma ett enzym som skyddar magslemhinnan, då kan långvarigt bruk av detta läkemedel resultera i magsår. Det har även bevisats att Paracetamol inte bara lindrar smärta utan även rädsla. Forskning från Ohio State University i USA visade att läkemedlet gör människor mer riskbenägna och villiga att utföra mer ångestframkallande handlingar som till exempel bungyjump. Så om några år kanske vi har smärtstillanden som vet var smärtan är och aktivt bearbetar den, men idag är svaret på frågan att de inte har en aning.