Biologi

Hur vi kan bota världens farligaste sjukdom

Ahmed Alshelah
Cancer är en välkänd sjukdom, som dessvärre tar cirka 10 miljoner liv årligen. Ungefär vart 6:e liv tas av cancer. Sjukdomen är unik då den inte påvisas av parasitism eller någon bakteriell sjukdom, utan cancer är en sjukdom som sker av kroppen. Trots att den inte yttras på grund av något yttre, som någon form av virus eller bakterie, är det den svåraste sjukdomen att bota! Forskarna har kommit på olika sorters behandlingar i form av terapier. Dessa terapier fungerar tack vare den teknik som 2000-talet har tillgång till, men trots all teknik är dessa terapier oftast temporära åtgärder för att försöka kontrollera besväret. Cancer är en enormt svår sjukdom på grund av dess olika anledningar, former samt strukturer som förekommer. Frågan kring hur vi ska få stopp på cancer är enorm, och i dagens artikel kommer vi gå igenom varför sjukdomen är besvärlig, dagens teknik samt hur forskarna försöker nå nya vägar för att bota sjukligheten en gång för alla!
Cancer är en udda sjukdom. Förklaringarna till förekomsten av lidandet är flera, men alla förklaringar har något gemensamt, nämligen förändringar i flera gener. Dessa förändringar kan vara ärvda, vilket är fallet i vissa prostata- och bröstcancer, men i de flesta fallen förekommer cancer på grund av livsstilsval och slumpmässiga mutationer. Livsstilsval är en enorm faktor till ökad sannolikhet för förekomsten av slumpmässiga förändringar i den genetiska koden. Tänk dig att cellen är lik en dator, där cellens DNA är datorns programmering. Programmeringskoden är den genetiska koden, fylld av flera miljontals kvävebaser för att koda funktioner, struktur samt beteende. Tänk dig nu att en av dessa datorer blir felkodade. Det kan vara något litet som ett utbyte av koder, det vill säga en substitutionsmutation, eller något större likt att flera koder trycks in i datorn, det vill säga en insertionsmutation. Trots den lilla skillnaden, är det denna skillnad som är svår att bota. Cellen har fått en helt ny funktion, nämligen att växa och dela sig okontrollerbart.
Vid detta fall kan två situationer ske, eller till och med båda, nämligen att en tumör har bildats eller att cancerceller metastaserar. Tumören uppstår då cellerna är oerhört många och packade tillsammans. Man brukar säga att antalet cancerceller är en funktion av tumörvolym i kvadratcentimeter som ökar exponentiellt. Varje cancercell är cirka 20 mikrocentimeter i diameter, som utgör att en 1cm cancertumör har runt 100 miljoner celler, 0,5cm cancertumör har 10 miljoner celler och 1mm cancertumör har 100 000 celler. Cancercellerna är dock väldigt smarta. När cellerna är under attack av t.ex kemoterapi väljer cellerna att metastasera sig. Detta innebär att cellerna rör sig till andra organ som är likt deras ursprungliga organ. Resan till andra organ är däremot lång och kräver mycket energi. Därför väljer cancercellerna att medvetet få brist på syre, för att på så sätt få tillgång till blodådrorna. Förutom syre ger blodådrorna cancercellerna ämnet kalcium som gör att dessa celler växer allt snabbare, och därmed kan bilda nya tumörer. En metastaserad cancer är alltid lika svår att hitta, då skanner inte kan hitta cellerna eftersom de är såpass små. På detta vis är dessa cancerceller gömda i det tysta, och växer lugnt och fritt.
Vid denna situation använder man många olika lösningar tack vare dagens teknik. Kemoterapi, en vanlig operation samt strålbehandling kan användas för att lösa situationen men det är allt klurigare än så. Inom onkologi, läran om cancer, brukar man oftast dela in cancer i 4 steg, där steg 1 är en mild början på cancercellernas delbarhet medan steg 4 är när cancercellerna tagit över helt. Steg 2 och 3 är en tillväxt av cancercellerna. Vid dessa steg finns det en chans att rädda patienten, men vid steg 3 minskar chanserna oerhört jämfört med chanserna att rädda patienten i steg 2.
Terapier likt kemoterapi, strålningsbehandlingar och även vanliga operationer har sina för- och nackdelar. Inom onkologi vill man finna en behandling som har låg risk, men hög belöning. Terapierna har en lite högre risk än belöning, men för tillfället är dessa terapier det enda svaret till lösningen. Men dagens forskning håller på att hitta nya sätt att bota cancer genom att kolla på genetiken. Genom att kolla på den genetiska koden, finner vi svaren till varför en cell har en olik struktur på dess receptorer, funktion samt beteende. Precis som att lära sig ett nytt språk eller lära sig att programmera tar detta tid då kedjorna av kvävebaser är oerhört långa, men genom att lära sig det nya språket flytande finner man allting mycket lättare.