Biologi

Kan du andas och duscha dig frisk?

Daniel Öhman

Kan man andas, meditera och duscha sig från sjukdomar? Den frågan ställde sig den vetenskaplige journalisten Scott Carney när han åkte till Polen för att undersöka Wim Hofs metoder. Wim Hof påstod sig kunna bota parkinsons, astma, artrit och mycket mer. Då Carney tidigare avslöjat många guruer som Hof, var han mycket skeptisk till påståendena. Dock blev Carney inte endast överraskad över effekterna utan även en daglig utövare metoderna.

Wim Hof metoder består av tre pelare:

Köldexponering Meditation Andning
Illustrerad av Daniel Öhman

Meditationen i Wim Hof metoden består till stor del av yoga. Specifikt Tummo och Chandali, som handlar om att generera värme, samt Pranayama vilket handlar om djup andning. Dessa är grunden till de andra två pelarna, andning och köldexponering. Andningen i metoden bygger på cyklisk hyperventilation följt av hypoventilation (andhållning). Köldexponeringen är en kombination av kalla bad och duschar samt lätt klädnad i karga förhållanden. Många av dessa metoder kan liknas vid yogis metoder, där de mediterar på bergstoppar klädda med tunna tyger.

Vad är det då som har givit just denna metod dess ryktbarhet? I boken What doesn’t kill us av Scott Carney beskriver han flera rekord satta av Wim Hof. Ett av dessa var att bestiga Kilimanjaro på under 28 timmar. För att sätta det i perspektiv brukar erfarna bergsbestigare gör det på 6 till 8 dagar. Orsaken till den vanliga tidsramen för bergsbestigarna är den dödliga acute mountain sickness (AMS), som tagit många liv. Hur kunde då Carney och Hof överleva? Många av dem hade aldrig bestigit ett berg innan. Det hemliga receptet ligger i andningsmetoden som Wim Hof lär ut. Men hur kan då andning ge helt oerfarna bergsbestigare krafter att prestera bättre än någon annan? Andningen i metoden går ut på att bland annat hyperventilera. Genom hyperventilation ökas andelen syre i kroppen. Vad innebär detta för bergsbestigarna? Tack vare mer syre och minskad mängd koldioxid kan hemoglobinet bära på mer syre och på så sätt, trots brist på syre i omgivningen, öka syresaturationen. 

Förutom att överleva en bergsklättring på rekordtid gjorde Wim Hof och hans grupp det endast klädda i shorts. Det betyder att de överlevde långvarig exponering av kyla vilket i vanliga fall skulle inducerat hypotermi. Hur kunde Hof och hans grupp överleva? I studien Brain over body av Wayne State University undersökte man just detta. Man placerade Hof i en dräkt som kunde reglera temperaturen från kallt till varmt. De studerade sedan hans kroppstemperatur utan metoden och med metoden. Resultaten visade följande:

Illustrerad av Daniel Öhman

Utan metoden hade Hofs hudtemperatur ungefär samma värde som kontrollvärdet. Med metoden blev han inte endast immun mot kylan utan även en grad varmare. För att förstå vad som hände placerade man honom i en PET-undersökning. Forskarna fann att interkostalmusklerna, musklerna mellan revbenen, använde ovanligt höga nivåer glukos som i sin tur omvandlades till värme. 

Visserligen är Wim Hof och hans konster underhållande, men kan de bota sjukdomar? Flera vittnesmål från personer med till synes okontrollerbara eller obotliga sjukdomar yrkar för detta. Men, som kardiologen Dr Rohin Francis säger är det okänt huruvida effekterna beror på en placebo effekt eller fysiologiska ändringar i kroppen. Däremot, i en studie om den autoimmuna sjukdomen axial spondylartrit, där immunförsvaret attackerar sakroiliakalederna (bäckenlederna), undersökte man om metoden kunde användas för att förbättra livskvalitén samt agera som ersättning för medicinering.

Illustrerad av Daniel Öhman

I undersökningen utförde hälften av deltagarna metoden under 8 veckor och den andra hälfen agerade kontrollgrupp. För att mäta förändringen använde man bland annat biomarkören c-reaktiv protein.

Pentagonformade c-kreativ protein
Illustrerad av Daniel Öhman

C-reaktiv protein utsöndras av levern när immunförsvaret är inflammerat. Ju högre koncentration i blodet är desto större blir inflammationen. Resultatet av studien visade att koncentrationen av proteinet var signifikant lägre hos den tränade gruppen jämfört med den otränade. Eftersom koncentrationen var lägre betyder det även att inflammationen var mindre. Studien fastställde därmed att artrit går att lindra med Hofs metoder och används nu som behandling för axial spondylartrit.

Fler bevis på att Wim Hofs metod kan användas i medicinska fall kan hittas i fler studier och experiment. Sammanfattningsvis kan det fastställas att Wim Hof och hans metoder har kvantifierbara hälsofördelar. Implikationerna av detta kan hittas i flera områden. Den kan hjälpa personer bekämpa sjukdomar med inflammation. Militären har nytta av den i specialförband vid kalla förhållanden och vid uppdrag på hög altitud. Avslutningsivis lämnar jag ordet till Wim Hof. Breathe!

Källor som användes i den här artikeln