Biologi

Plåster av blod i kampen mot diabetesfotsår

Ebba Löndahl

“Personalized wound healing” är ledningsfrasen för det danska företaget Reapplix som åstadkommit en 100% individualiserad metod för läkning av avancerade diabetesfotsår. Plåstret i kampen mot diabetsfotsår tillverkas genom centrifugering av patientens eget blod och dess effekt är visad i kliniska studier. Men varför läker inte fotsår hos individer med diabetes som andra sår? För att besvara den frågan måste vi gå till grunden med hur diabetessjukdomen påverkar individen, vilka fysiologiska mekanismer som påverkas på lång sikt samt lära känna dess konsekvenser.  

Diabetes, omnämnd redan i sanskritlitteraturen 100 e.Kr, är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som idag förekommer hos omkring en halv miljon svenskar. Grunden till symtom är kroppens oförmåga att producera kvantitativa mängder insulin eller resistens mot detta, s.k. insulinresistens, likväl som en kombination av dessa störningar. Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörtelns betaceller och utsöndras till blodet som en respons till förhöjda mängder glukos i blodet till följd av en måltid. Insulinet ser därefter till att glukos i blodet släpps in i celler för att tillgodose dessa med energi. Felaktig mekanism påverkar dagligen diabetespatienter att handskas med instabilt blodsocker, dvs. icke optimala glukosvärden i blod och cellerna. En komplikation som senare gör sig märkbar av att blodsockret varit för högt är skador på små kärl. Nervskador och störd blodcirkulation bidrar i sin tur till nedsatt känselförmåga och kroppens försvar mot virus och bakterier fungerar sämre liksom dess förmåga att läka sår och andra skador. Därav är fotsår en vanlig komplikation till följd av mångårig diabetessjukdom.  

Den s.k. diabetesfoten. Illustration: Ebba Löndahl

Diabetesfotsår utgör ett allvarligt hot mot såväl extremiteterna som individens överlevnad och är en stor orsak till nedsatt livskvalite, nedsatt funktionsförmåga och stora rehabiliteringskostnader. Den s.k. “diabetesfoten”, inkluderad sår, infektioner och destruktioner av djupare vävnadsslag, medför kostnadskrävande behandling. Gamla sår tenderar att återkomma med 40 % högre sannolikhet, varav mer än hälften blir infekterade och omkring en femtedel leder till amputation. Kostnader för kirurgi och rehabilitering efter underbensamputation uppgår till mer än en halv miljon kronor.

En innovativ lösning till detta problem har tillhandahållits av företaget Reapplix som fokuserar på biologisk behandling och läkning av diabetesfotsår. Genom ledorden “Every patient holds a key to their own wound healing” har företaget, med huvudkontor i Danmark, etablerat ett innovativt plåster. Metoden innehåller unikt utformade och patenterade komponenter vilka separerar, koagulerar och paketerar ett 100 % unikt plåster framställt av 18 milliliter av patientens egna blod, under 20 minuter! Helt utan tillsatser tillhandahålls ett  plåster bestående av ett inre lager av vita blodkroppar, ett mellanlager av tillväxtfaktorinnehållande blodplättar och ett yttre skyddande lager av fibrin att direkt applicera på icke läkande sår, t.ex. ett diabetesfotsår. Detta innovativa tillvägagångssätt för behandling av diabetesfotsår har gett upphov till försäljning och distribution av 3C Patch® Kit i Europa liksom USA. Anordningen, bestående av engångskomponenter för att tillverka ett 3C Patch®, har bringat hopp och tro till läkare i branschen som önskar hjälpa sina patienter att läka sår – sår som tidigare blivit förutspådda utfallet amputation. 

1. En liten mängd blod tappas direkt till 3C Patch® utrustningen. 2. Sköterskan placerar blodet direkt i 3C centrifugen, processen tar cirka 20 minuter. 3. Ett komplett 3C Patch® har bildats. 4. 3C Patch® placerar direkt på såret – flera 3C Patch® kan användas för läkning av större sår.
Illustration: Ebba Löndahl    

Plåstret frisläpper levande vita blodkroppar och rikligt med tillväxtfaktorer från blodplättar vilket kan leda till minskad infektion och inflammation samt ökad cell- och vävnadsnybildning. Därigenom underlättas läkningen av sår, vilket visats i en stor blindad studie, Leuchopatch II.  

Nu förstår vi varför diabetesrelaterade fotsår är en allvarlig komplikation till diabetes. Tillståndet påverkar individens livskvalité negativt och leder inte sällan till amputativt ingrepp. 3C Patch® förbättrar, med hjälp av kroppens egna resurser, möjligheterna till läkning av svårläkta sår hos individer med diabetes. På så vis kan vi undkomma stora kostnader för behandling samtidigt som vi ökar livskvalitén hos individer med diabetessjukdom!

Källor som användes i den här artikeln