Biologi

Vad har du, siffran 3 och att rädda världen gemensamt?

Mira Wohlfahrt Kämpe

Vi befinner oss i en kris, ett nödläge. Vi balanserar på kanten av en klippa, och om vi tippar över finns det ingen återvändo. 

FN’s klimatpanel IPCC gjorde sin första utvärdering år 1990. I den stod det, tydligt, att vi måste förändra vårt beteende. Vid början av 2000-talet insåg FN att läget blivit ännu värre och att vi endast förändrat vårt beteende till det sämre. Världens ledare enades om 8 globala mål att uppnå innan 2015. Vi lyckades med många, men inte med klimatmålet – våra utsläpp ökade istället för att minska. Om 10 år är det 2030, och vi måste göra mer drastiska förändringar än någonsin förut för att inte överstiga 1,5 grads temperaturökning. 

Vi har inte lyckats förut – men nu måste vi. Vi är tvingade till förändring. För om temperaturen ökar med mer än 1,5 grad så är framtiden inte längre ljus. Havsnivåerna kommer stiga, extrema oväder kommer bli vardag, exosystem kommer kollapsa, korallrev dö ut och glaciärer smälta. Kort sagt så kommer situationen snabbt att eskalera, tills det inte längre går att bromsa. Hoppfullt va?

Juste! Siffran 3. Matte. Kul.

Enda sättet för oss som inte känner Xi Jinping, Trump eller har ett finger med i oljemarknaden att göra skillnad är att bryta våra egna beteendemönster. Det här är nog det sätt vi kan påverka mest på. Om var och en av oss tar miljövänligare val, varje dag. Vi måste börja granska oss själva och de val vi tar. Ställa oss frågorna “är det här miljövänligt?” “är det nödvändigt?” innan vi tar ett beslut. Innan vi köper en ny tröja, beställer mat eller bokar en resa. 

Gör det verkligen någon skillnad då? Vi är över sju miljarder människor på planeten, vilket gör att det kan kännas hopplöst att själv åka kollektivt, handla second hand och käka växter. 

Men nej. Enligt matematiken är det inte hopplöst alls, så länge vi sprider medvetenhet och inspirerar andra att bryta deras vanor också. Om man räknar på det har du på det sättet möjlighet att förändra hela världen. 

Tänk dig att du börjar leva mer klimatsmart. Du bestämmer dig för att ställa dig frågorna “är det här miljövänligt?” “är det nödvändigt?” innan du tar ett beslut. Sedan lyckas du påverka tre personer i din närhet att ta samma beslut. De tre personerna påverkar tre personer var som också börjar ställa sig själv frågorna. 3x3x3x3x3… Och så vidare. 

Pyramid av människor

Enligt beräkningarna skulle det ta 21 gånger, 21 “led”, att få hela världen att sluta flyga. 3 upphöjt med 21 = lite över 10 miljarder. Alltså skulle det räcka gott och väl för att påverka hela jordens befolkning. 

Vi har fortfarande möjlighet att hindra klimatförändringarna från att eskalera, men om vi inte vill leva i en dystopi inom några år, så måste vi börja nu. 

NU.

Källor som användes i den här artikeln