Biologi

Varför har vi fem fingrar och tår?

Wiktoria Szymanska

Varför har vi tio fingrar och tår?

Allt från att gå till att öppna en dörr. Fingrar och tår hjälper oss i varje steg på vägen. De flesta av oss använder dem utan att lägga större märke till det och kanske inte funderat över varför vi behöver dem. Så varför har vi tio tår och fingrar? Är de verkligen nödvändiga? Våra händer har 27 ben, 27 leder och 34 muskler. Tack vare att vi har så många ben och muskler gör det att våra händer både har grov- och finmotorik. Detta är väldigt viktigt då vi använder oss av båda dessa till vardagen. Men behöver vi verkligen fem fingrar på varje hand? 

Tummen är det viktigaste fingret på handen. Det är ett av de starkaste fingrarna och har bredast rörelseomfång. Den är avskild från alla andra fingrar vilket leder till att den är jättebra på att låta oss ta tag i olika föremål och att stabilisera handen. Pekfingret har väldigt bra finmotorik. Det är bra på att utföra små rörelser och hjälper oss även för att stabilisera föremålet när vi greppar det och hjälper oss att hålla fast det. Eftersom pekfingret har bäst finmotorik är det också därför vi använder det när vi skriver. Långfingret är också ett av våra starkaste fingrar. Det är axeln som hela vår hand rör sig runt då det befinner sig i mitte av handen och därmed hjälper oss med stabiliteten. Ringfingret har minst funktion i handen. Det finns mest där för att stabilisera de andra fingrarnas rörelse och det har annars ingen större funktion då det är det svagaste fingret i våra händer.  Lillfingret är det sista och femtes fingret vi har. Likt ringfingret fyller det inte någon större funktion utöver att det ger oss mer rörelse vid sidan av handflatan och stabiliserar de andra fingrarna. Så kort sagt behöver människan varje finger. Om vi inte hade haft dessa fingrar hade vi fungerat på ett helt annorlunda sätt och om vi t.ex inte hade haft en tumme hade vi inte kunnat greppa olika föremål. 

Align Fingers, Index Fingers, Hands, Fingers, Child
Bildkälla: Pixabay.com

Ok, så händerna är väldigt viktiga för att vi ska kunna utföra vardagliga saker. Men varför har vi tår på fötterna? Fötterna är ganska lika händerna om man jämför antal ben och leder då de har 26 ben och 30 leder. Det som skiljer fötterna mest år i sammansättning är antal muskler då vi har 100 muskler i varje fot. Då kan man fråga sig varför vi har fler muskler i fötterna än i händerna, vi använder ju faktiskt händerna mer. Anledningen till att vi har så många muskler är för att fötterna hjälper oss att hålla balansen, det är också därför vi har tår, då de hjälper oss med balansen när vi t.ex går eller springer. Varför har vi då tio tår?

Våra förfäder använde sig av tårna mycket mer än vad vi gör idag. De krävdes för att hjälpa oss att klättra upp för träd. Utöver detta så använder vi tårna för att förflytta vår kroppsvikt när vi går och springer. Tårna har kontakt med marken ungefär 75% av tiden som vi går, därför är det viktigt för oss att allting funkar som det ska. Men är tio tår verkligen nödvändiga?

Likt handen är stortår den viktigaste av de alla. Den ansvarar för ungefär 50% av kroppsvikten när vi går till skillnad från de resterande tårna som tillsammans ansvarar för de resterande 50% av vikten. Vissa forskare och vetenskapsmän menar att vi egentligen inte behöver alla fem tår och hade lugnt kunnat klara oss på 3 eller 4 stycken. Dessutom menar vissa att det finns en stor chans att om ett par tusen år kommer människan att evolutionärt inte ha kvar några tår då vi helt enkelt inte behöver dem på samma sätt som tidigare. 

Så nästa gång du är ute och går eller springer, eller om du öppnar en dörr så vet du hur viktiga dina fingrar och tår är för varje aktivitet.