Fysik

Intervju med Nobelpristagare John C. Mather

Oskar Wendt

John C. Mather är en amerikansk fysiker som är verksam vid NASA:s Goddard Space Flight Center i Maryland. Han och George F. Smoot tilldelades Nobelpriset i fysik 2006 “för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningens svartkroppsform och anisotropi”. Hans forskning bevisade att teorin att big bang skapade universum var sann. Idag centreras Mathers arbete runt James Webb teleskopet: världens hittills största rymdteleskop som ska skjutas upp i oktober 2021. Bland annat förväntas detta nya teleskop ge ett lite mer säkrare svar på frågan: finns det liv i universum? Därför kontaktade jag Mather efter han föreläst på en forskarskola jag var med på för att ställa lite frågor angående just liv i och utforskning av universum.

What do you personally think is the chance that life exists beyond Earth, and what are the chances according to you of such life being intelligent?

“I think life is a thermodynamic imperative, like hurricanes and other structures that spontaneously appear given an energy source. We have evidence that life occurred quickly after the oceans were formed on Earth. So life elsewhere is certain, in my opinion. However, it took billions of years for brains to appear in the fossil record, and our own verbal civilization has existed for only maybe 1 million years. Moreover, I think our civilization is fragile and easily destroyed. So civilization like ours is probably very rare.”

Med andra ord är Mather säker på att liv finns på andra ställen i universum. Samtidigt tror han att utvecklade civilisationer, lika vår, är ovanliga på grund av tiden de tar att utvecklas och risken de har att utplånas på ett eller annat sätt. Om det dock finns liv på andra ställen är det osannolikt, enligt Mather, att vi någonsin kommer träffa dem, vilket han uttrycker som svar till nästa fråga. 

What year do you think humans will arrive at another solar system?

“Never. It’s way too far.”

Detta betyder att människan, enligt Mather, aldrig kommer kunna resa långt nog att fysiskt träffa organismer från en annan civilisation. Dock kan vi fortfarande kommunicera med dem genom exempelvis elektromagnetisk strålning. Denna kommunikation rör sig i ljusets hastighet, och det kan därmed ta många år för signaler att både komma fram och tas emot. Att människan inte kan ta sig till närliggande solsystem betyder inte nödvändigtvis att vi inte kan tillverka objekt som lätt kan ta sig dit, vilket jag kommer skriva om i min nästa artikel. 

Sist behövde jag såklart fråga Mather om hans karriär och vad som gjort just honom så framgångsrik i hans valda forskningsområde.

What do you think has especially set you apart from other scientists in your fields aside from your academic excellence?

“Some degree of luck, getting interested in problems that turned out to be both difficult and important.”