Fysik

Varför finns det inga gröna stjärnor?

Partikulars Redaktion

Har du märkt att det inte finns bilder på gröna stjärnor? Hur mycket du än söker, vilka sökord du än använder så hittar du inga riktiga gröna stjärnor. Varför är det så? Är det ett teknologiskt problem hos våra teleskop? Svaren och mycket mer fascinerande detaljer finner du i denna artikeln. 

Om man söker upp vilka färger en stjärna kan ha får man upp följande:

Tabell 1.1, illustrerar relationen mellan stjärnors yttemperatur och dess färg.

Bilden ovan visar tabell 1.1 som beskriver en stjärnas färg beroende på dess yttemperatur. Som du kan se fattas vissa färger från denna tabell om vi jämför den med det vanliga färgspektrumet som visas nedan.

Enligt färgspektrumet skulle man förvänta sig att en grön stjärna borde finnas mellan temperaturerna 7500 – 10 000°C, istället för en vit stjärna. 

För att förstå fenomenet måste vi förstå hur färg fungerar. Färg är en produkt av att exciterade atomer lämnar ifrån sig energi i form av bland annat synligt ljus. Men eftersom alla atomer i ett objekt inte har lika mycket energi så kommer inte alla atomer avge samma färg. 

Som du kan se enligt formeln ovanför behöver inte alla molekyler ha samma kinetiska energi för att nå en viss temperatur. Det vi mäter när vi beräknar temperatur är endast ett medelvärde av alla molekylernas kinetiska energi, vilket förklarar varför olika atomer i ett objekt avger olika ljusvågor med olika färger. 

Nu har vi konstaterat att flera olika ljusvågor kan lämna en stjärna, frågan är nu hur vi uppfattar dessa olika ljusvågor. I våra ögon har vi tappar som kan identifiera olika våglängder av ljus. Vi har 3 typer av tappar, de som kan identifiera rött, grönt och blått ljus:

I grafen ovan överlappar de olika tapparna varandra. Det betyder att gult ljus aktiverar både de röda och de gröna tapparna i ögat. Tapparna kommer i sin tur att skicka signaler till hjärnan. När hjärnan får signaler om att både de gröna och röda tapparna är aktiverade uppfattar den färgen gul. Skulle mängden aktiverade röda tappar minska skulle vi uppleva ett skifte mot en mer grön färg. Alltså gäller det inte bara att dessa två tappar är aktiverade. De måste också vara aktiverade i rätt mängd för att vi ska kunna se en viss färg. 

Det intressanta med stjärnor som är 7 500-10 000°C varma är att de avger nästan lika mycket av de olika våglängderna. Detta aktiverar alla tre typer av tappar i ögonen och alla tre olika signaler skickas till hjärnan. Då händer något intressant. När hjärnan får signaler från alla 3 typer av tappar i rätt mängd upplever vi färgen vit. 

Källor:

infographic-visible-spectrum-color-sunlight-260nw-1011507874.jpg

nbody.gif

Nlhp1ve2T8QTw8_UpJbClvVvjbCJrX4cSam1-C1UgjW3HjZhBfbYPP07soDC81XwiOruul31BweHanWDmIrEyuY3CDfCm0JXfFHiD7vZlZX6H-Bqbpw0OFt7vJWfJGTsEa-mZRaLoFcPAszZHg

RCkdAqg_5eCoflv5-GfeUOF0x_-NRvf_McBSxnLuvTdlEt3y1FHXQRVQObf6CVoNzRwAowBBG4Cno7IoUXK2DkCtoXIbArwKBF3BV5Ip2gSUCf5d-qmdBfSLBQ