Matematik

Coronaviruset och ekonomin

Oscar Grönborg

Covid-19 är idag klassad som en samhällsfara, en pandemi, och för vissa en personlig fara. Varje dag går det att se hur siffrorna för covid-19 stiger; fler blir smittade och fler dör. Den verklighet vi lever i idag är olik den vi är vana vid, vi är hemma från skolan, från jobb och går sällan ut på staden för att ta en fika med en kompis, eller för att gå på fest. Detta har konsekvenser som experter har varnat för runtom i världen. Vi har slutat konsumera, vi har stängt gränserna och därför får vi nu ekonomin att kollapsa. 

Detta kan ha en långvarig effekt på vårt samhälle. Som elever och framtida studenter är vi utsatta, i en tuff ekonomi är det svårt att få privatekonomin att hålla. Hur ser vår framtid ut, vad kan matten säga om ekonomins framtid, och vad har det för betydelse för oss?

Jag kontaktade Per Hjertstrand, en lektor från Lund med doktorsexamen i ekonomi. Han har specialiserat sig inom “econometrics” – användningen av matematik för att förstå och beskriva ekonomiska system. Han hjälpte mig att förstå hur det går till när man kombinerar dessa två ämnen och gav mig en trestegsmetod i hur allt fungerar: 

1. Ta en aktie och studera vad det är som påverkar dennes ekonomi – de makroekonomiska faktorerna, historiska faktorer och övriga faktorer som är relevanta. Välj ut de variabler som anses ha en stor nog påverkan. 

2. Ställ upp en matematisk modell.

3. Kvantifiera effekten av dessa variabler och räkna sedan ut vad som händer med aktien. 

Matematiken bakom är, uttrycker sig Hjertstrand, mycket beräkningsintensiv. Han går vidare att berätta hur man använder sig av “minsta kvadratmetoden”, ett sätt att genom linjär algebra göra en regression av vissa datapunkter, för att skapa en prognos för aktiens framtid. 

Så hur ser vår framtid ut? 

Det är tyvärr svårt att säga. En expert uttrycker en sak, en annan säger raka motsatsen. Jag ställde frågan till Hjertstrand, han verkade optimistisk och valde att titta långt fram. 

Sverige är ju speciellt på så sätt att våra företag är väl rustade för framtiden … bankerna har gott om pengar … och vi har en låg statsskuld, så Sverige kommer klara sig bra, om vi inte får för många smittade från corona.

Han fortsatte med att förklara hur det kan bildas en skillnad mellan länder och hur teknologi kan ha en stor faktor i det hela. Enligt Hjertstrand ser det bra ut för mer teknologiskt avancerade länder som Kina och Sydkorea, men mindre bra för länder som Italien och Spanien. 

Så för Sverige ser framtiden ut att vara i sin ordning, men vi drabbas just nu av en stark ekonomisk kris med varslingar och uppsägningar olik någon annan tid enligt arbetsförmedlingen, så det kan vara svårt att se ljuset i tunneln, men för Sverige är ljuset kanske närmare än vad man tror. Enligt Folkhälsomyndigheten når vi snart smittningens kulmen, vilket skulle betyda att samhället snart kan gå tillbaka till hur det var innan, med toarullar på hyllorna, folk på bussarna och en växande ekonomi.