Om oss


Populärvetenskap åt ungdomar ska vara intressant och gratis.

Partikular erbjuder en veckolig publicering av unika populärvetenskapliga artiklar skrivna av elever för elever. Vi skriver om ämnen som psykologi, matematik, partikelfysik, artificiell intelligens, hjärnan, med flera. Det primära syftet med tidningen är att bevisa att naturvetenskap inte är så ensidigt och komplicerat som många tror, utan att det genom våra välskrivna artiklar blir roligt att läsa på om allt vad naturvetenskapen har att erbjuda. Vi vänder oss främst till högstadie- och gymnasieelever som överväger en vidareutbildning inom naturvetenskap, men erbjuder utöver det artiklar på en simpel nivå som är läsbara för alla åldrar. Utöver våra enskilda läsare uppmuntrar vi även lärare att integrera våra artiklar i undervisningen som ett intresseväckande inslag.

Vi drivs av donationer och medlemmarnas välvilja.

För att kunna låta våra läsare ge vårt innehåll en ärlig chans utan att blanda in ekonomisk vinning har vi valt att bedriva verksamheten ideellt. Vi mottar generösa donationer av våra läsare och det är tack vare dessa som vi kan upprätthålla Partikular och våra digitala lösningar. Våra skribenter enas under en gemensam passion som driver oss att arbeta med verksamheten på vår fritid.

Ett team av 19 engagerade skribenter.

Vi som står bakom Partikular är alla ungdomar som spenderar mycket av vår tid i akademiska miljöer. Teamet är utspritt över hela landet, med skribenter från Malmö i söder till Stockholm i norr. Alla är fördjupade i ett specifikt naturvetenskapligt ämne eller tema och får genom tidningen möjligheten att dela med sig av den kunskap de besitter.

Styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen enskilt skriv till styrelsen@partikular.se.

Karl Sellergren

Karl Sellergren

Ordförande, Webbansvarig, Skribent

Artificiell Intelligens

David Sandström

David Sandström

Vice Ordförande, Skribent

Psykologi

Oskar Wendt

Oskar Wendt

Chefredaktör, Ansvarig utgivare, Skribent

Matematik

Oscar Grönborg

Oscar Grönborg

Ekonomiansvarig, Skribent

Hjärnan

Henrik Ahl

Henrik Ahl

Sekreterare, Skribent

Filosofi

Josefine Byström

Styrelseledamot, Skribent

Matematik och Teknik

Valentin Voistinov

Valentin Voistinov

Styrelseledamot, Skribent

Partikelfysik

Skribenter

För att skriva ett meddelande till någon av våra skribenter, vänd dig först till kontakt@partikular.se.

Daniel Öhman

Programmerare, Skribent

Blandat

Mira Wohlfahrt Kämpe

Mira Kämpe

Skribent

Miljö och klimat

Melinda Malmqvist

Skribent

Matematik

Hugo Stålhammar

Hugo Stålhammar

Skribent

Studier & Hälsa

Ebba Löndahl

Skribent

Biologi

Andreas Ottosson

Andreas Ottosson

Skribent

Psykologi

Filip Manjevic

Skribent

Människokroppen

Debdut Sengupta

Skribent

Matematik

Signe Johansson

Skribent

Matematik

Samuel Frobell

Skribent

Matematik, Fysik & Teknik

Jonas Hallgren

Skribent

Psykologi

Philip Åström

Skribent

Psykologi

Övriga nyckelpersoner

Andra medlemmar i föreningen som spelar en viktig roll för vår verksamhet.

Ali Siddiqi

Marknadsföringsansvarig

Jonathan Dahlqvist

Marknadsförare