teacher talking to the class

Om oss


Populärvetenskap åt ungdomar ska vara intressant och gratis.

Partikular erbjuder en veckolig publicering av unika populärvetenskapliga artiklar skrivna av elever för elever. Vi skriver om ämnen som psykologi, matematik, partikelfysik, artificiell intelligens, hjärnan, med flera. Det primära syftet med tidningen är att bevisa att naturvetenskap inte är så ensidigt och komplicerat som många tror, utan att det genom våra välskrivna artiklar blir roligt att läsa på om allt vad naturvetenskapen har att erbjuda. Vi vänder oss främst till högstadie- och gymnasieelever som överväger en vidareutbildning inom naturvetenskap, men erbjuder utöver det artiklar på en simpel nivå som är läsbara för alla åldrar. Utöver våra enskilda läsare uppmuntrar vi även lärare att integrera våra artiklar i undervisningen som ett intresseväckande inslag.

Partikular är en del av den ideella föreningen Intrigia Student Media (org.nr 802530-4257).

Vi drivs av donationer och medlemmarnas välvilja.

För att kunna låta våra läsare ge vårt innehåll en ärlig chans utan att blanda in ekonomisk vinning har vi valt att bedriva verksamheten ideellt. Vi mottar generösa donationer av våra läsare och det är tack vare dessa som vi kan upprätthålla Partikular och våra digitala lösningar. Våra skribenter enas under en gemensam passion som driver oss att arbeta med verksamheten på vår fritid.

Ett team av engagerade ungdomar.

Vi som står bakom Partikular är alla ungdomar som spenderar mycket av vår tid i akademiska miljöer. Teamet är utspritt över hela landet, med skribenter från Malmö i söder till Stockholm i norr. Alla är fördjupade i ett specifikt naturvetenskapligt ämne eller tema och får genom tidningen möjligheten att dela med sig av den kunskap de besitter.

Ledningsgruppen

Styrelseordförande

Klara Wagenius

klara.wagenius@partikular.se

Se skribentprofil

VD och IT-chef

Daniel Öhman

daniel.ohman@partikular.se

Se skribentprofil

Ekonomiansvarig

Isak Kleist

isak.kleist@partikular.se

Se skribentprofil

Marknadschef

Elin Norström

elin.norstrom@partikular.se

Se skribentprofil

Redaktionsgruppen

Skribent och Ekonomiansvarig

Isak Kleist

isak.kleist@partikular.se

Se skribentprofil

Skribent

Malcolm Siljehag Alencar

malcolm.alencar@partikular.se

Se skribentprofil

Skribent och marknadschef

Elin Norström

elin.norstrom@partikular.se

Se skribentprofil

Kommunikationsgruppen

Marknadschef och skribent

Elin Norström

elin.norstrom@partikular.se

IT-Gruppen

Administrations- och IT-ansvarig

Daniel Öhman

daniel.ohman@partikular.se