Artificiell Intelligens

ChatGPT: AI-verktyget som tog världen med storm (och hur du också kan nyttja det)

Alice Heiman

ChatGPT är en av flera AI-modeller som står för nästa paradigmskifte inom programmeringen.

Denna språkmodell, baserad på Artificiell Intelligens från företaget OpenAI, kan skriva historier, sammanfatta texter, hitta fel i kod, översätta mellan språk och generera nya idéer – enbart genom att vi ber den om det. Istället för kod använder vi nu vanlig konversation för att lösa problem, vilket skapar både stora möjligheter och svårigheter.

I denna artikel går jag igenom vad ChatGPT egentligen är, vad den kan göra, och hur du kan börja nyttja denna teknik.

Kort sammanfattat kan man dela upp de senaste decenniernas utveckling i tre olika nivåer.

Programmering 1.0: Hårdkodade algoritmer

Detta är den mest traditionella formen av programmering och det är oftast det första folk tänker på när man nämner kod. Tänk traditionella algoritmer där man steg-för-steg förklarar vad datorn ska göra.

Programmering 2.0: Lär sig svaret genom optimering

Ett paradigmskifte bröt ut i takt med de första AI-modellerna. Istället för att explicit berätta för datorn exakt hur den ska lösa ett problem, låter man datorn själv hitta lösningen. Neurala nätverk är ett exempel – programmeraren definierar målet och låter sedan programmet genom optimering hitta en tänkbar lösning.

Programmering 3.0: Interaktion med mänskliga språk

Språkmodeller har revolutionerat programmeringen genom att få datorer att förstå mänskliga språk. Vi kan nu använda exempelvis engelska och svenska för att helt enkelt be datorn vad vi vill åstadkomma. En modell kan alltså göra många olika saker beroende på vad vi ber om.

ChatGPT kan skriva historier

För att testa ChatGPT gratis är det bara att gå in på https://openai.com/blog/chatgpt/ och klicka på knappen “Try ChatGPT”. I dialogrutan kan du skriva din prompt – alltså instruktionen för det ChatGPT ska göra.

Vi börjar med att skriva en historia.

Diskussion: ChatGPT kan alltså använda information i vår prompt för att skapa en sammanhängande text. Notera att modellen använder vårt påhittade namn Herlock Sholmes genom hela texten. Modellen försöker även efterlikna stilen av en deckare, vilket blir tydligt i introduktionens målande språk.

ChatGPT kan skapa och felsöka kod

I detta exempel instruerar jag ChatGPT att skriva ett “Gissa Talet”-spel i programmeringsspråket Python. ChatGPT skriver både koden och förklarar vad den gjort!

Det otroliga är att programmet faktiskt fungerar. Här är resultatet av när jag kör programmet i min terminal:

Jag testar att ändra lite på koden så att den inte längre fungerar och testar om ChatGPT ser felet.

ChatGPT hittar alla tre småfelen som jag ändrade, formaterar lösningarna i en fin lista och ger dessutom tillbaka den rättade koden (inte på bild, men precis samma som koden den genererade ovan).

Slutsats: Jag ser att ChatGPT kan komma att användas som komplement till Google för kodsammanhang, där man kan fråga hur man implementerar funktioner och få hjälp att rätta kod.

ChatGPT kan översätta mellan språk

Denna modell har läst många olika språk, och kan därmed översätta mellan dem.

Diskussion: Grammatiken är inte perfekt. Dock blir jag imponerad av trean, där den lyckas översätta uttrycket “bread and butter” till “grundstenen”, samt byta det stora s:et i “Swedish” till litet.

ChatGPT kan generera måltidsplaner

Jag brukade spendera mycket tid på att planera min vegetariska kost för veckan och skapa inköpslistor. Nu kan ChatGPT göra det åt dig.

ChatGPT kan generera nya idéer

Jag ser en stor potential i språkmodeller att ge oss idéer. Vi kan aktivt låta ChatGPT göra en första brainstorm som vi kan bygga vidare på. Dessutom kan vi fråga om att få andra sidan på myntet när vi lägger fram ett argument – och därmed kanske hitta perspektiv vi inte ens funderat över tidigare.

Här är ett exempel när jag försöker skapa ett mer balanserat argument:

Slutsats: ChatGPT bör inte skriva och tänka åt oss, men verktyget kan definitivt få oss att tänka djupare och pröva idéer vi aldrig kanske hade tänkt på.

ChatGPT kan sammanfatta långa texter

Jag lade in betygskriteriet för C i kursen Engelska 5 i gymnasiet och bad ChatGPT att sammanfatta texten i en mening och fick följande svar:

… vilket är en ganska bra sammanfattning.

ChatGPT kan förklara svåra koncept

Man kan få ChatGPT att förklara olika koncept på olika nivåer. Här försöker jag förstå supernovor genom att få modellen att förklara det för mig som om jag vore fem år gammal.

ChatGPT kan komma på låttexter

Det är också roligt att testa göra låttexter. Här är vad jag frågade om:

Och här har vi resultatet:

My Happy Destiny – En låt av ChatGPT

Verse 1: (C) Feeling down and out, (F) clouds above my head (C) Don’t know what to do, (G7) just want to stay in bed (C) Then I hear a sound, (F) a melody so sweet (C) Strumming on my uke, (G7) my troubles hit the street

Chorus: (C) Music, music, (F) you’re my therapy (C) Strumming on my uke, (G7) sets my soul free (C) Music, music, (F) you’re my remedy (C) Strumming on my uke, (G7) sets my spirit free

Verse 2: (C) Lost in my own thoughts, (F) life feels like a maze (C) Don’t know where to turn, (G7) in this endless craze (C) But then I start to play, (F) a tune I know so well (C) Singing at the top of my lungs, (G7) my heart begins to swell

Chorus: (C) Music, music, (F) you’re my therapy (C) Strumming on my uke, (G7) sets my soul free (C) Music, music, (F) you’re my remedy (C) Strumming on my uke, (G7) sets my spirit free

Bridge: (G7) No matter what the world throws at me (F) I know I can turn to my uke and melody (G7) Music is the one thing that sets me free (F) Strumming and singing is my happy destiny

Chorus: (C) Music, music, (F) you’re my therapy (C) Strumming on my uke, (G7) sets my soul free (C) Music, music, (F) you’re my remedy (C) Strumming on my uke, (G7) sets my spirit free

Outro: (C) So if you’re feeling blue, (F) lost and all alone (C) Grab your trusty uke, (G7) and let the music flow (C) Strumming and singing, (F) let your heart take flight (C) Music is your savior, (G7) and your shining light.

Att spela den lämnar jag upp till dig.

ChatGPT kan göra otroligt mycket mer

Detta är bara ett axplock av vad ChatGPT är kapabel till att göra. Jag hoppas att du fått inspiration till vad du kan använda detta verktyg till.

Värt att notera att det just nu råder står kontrovers kring ChatGPT. Exempelvis kan det ofta verka som om modellen är tvärsäker på sin sak – trots att den skriver något som verkligen inte stämmer. Därför är det viktigt att dubbelkolla det som den skriver.

Debatten är långt ifrån över, och jag hoppas kunna dokumentera mer av vad ChatGPT kan, och inte kan, göra i framtiden.

Lycka till!

Källor som användes i den här artikeln

NLP Seminar; Evangelia Gogoulou, RISE, Ariel Ekgren, RISE and Alice Heiman, AI Sweden:  GPT-SWE: Going Larger with Swedish Language Models; https://www.youtube.com/watch?v=SK17Dd8QBaY&feature=youtu.be,

OpenAI; ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue; 2022; https://openai.com/blog/chatgpt/,

OpenAI Homepage; https://openai.com/,