Teknik

Hur fungerar egentligen airbags?

Daniel Eriksson

Krockkuddar finns i nästan alla bilar som finns på våra vägar men väldigt få vet hur denna fantastiska uppfinning faktiskt fungerar. En airbag består av en krocksensor, en gasgenerator och själva krockkudden. Många moderna airbags kan även ha många andra typer av sensorer som t.ex en viktsensor på förarstolen för att bestämma hur krockkudden ska blåsas upp för att kunna skydda föraren på ett optimalt sätt.

person holding black Volkswagen steering wheel in closed-up photo
Bildkälla: Unsplash.com

Vid en kollision så aktiverar krocksensorn en gasgenerator som blåser upp krockkudden. Krocksensorn är förhållandevis lika oavsett vilket airbagsystem som finns i bilen. Oftast består denna krocksensor av en accelerometer som mäter ifall en väldigt snabb minskning i hastighet sker och aktiverar då gasgeneratorn. Gasgeneratorn finns i en hel del olika varianter men det vanligaste är att något typ av ämne antänds som sedan bildar en gas som fyller krockkudden. Men en annan som blivit vanlig på senare år är en så kallad hybrid-gasgenerator som innebär att en gas som befinner sig under väldigt högt tryck släpps ut i krockkudden vid en kollision. Detta händelseförlopp sker oftast på under 0.05 sekunder.

På senare år har airbags börjat användas till andra saker än för passagerare och förare av bilar. Det finns numera även motorcykelutrustning med airbags och även airbags för fotgängare som blåser upp mellan motorhuven och framrutan. När kollision med fotgängare detekterats blåser den upp airbagen för att förhindra framförallt huvudskador på fotgängaren. 

Det finns många olika tillverkare av airbags, en av de största är svenska Autoliv som levererar airbags till väldigt många biltillverkare. En annan väldigt stor tillverkare av airbags var Takata som stod för ungefär 20% av airbagmarknaden; dessa airbags har däremot återkallats sedan några år tillbaka. Anledningen till återkallningen är att ammoniumnitratet i dessa airbags antänds och bildar en gas som fyller krockkudden. Det som dock kan hända i Takata airbags är att ammoniumnitratet antänds mycket kraftigare än vad som är tänkt vilket gör att de små hålen i gasgeneratorn inte räcker för att släppa ut gasen som bildas. Av denna anledning blir trycket så högt att gasgeneratorn brister och metalldelar från den lossnar och skär sönder krockkudden och metallfragment kan komma flygande mot den som sitter i bilen.